แจกการบ้าน
นักการเมือง

ถึงเวลาประชาชนเป็นใหญ่
ส่งเสียงของคุณไปถึงทุกพรรคการเมือง
ว่าคุณอยากเห็นนโยบายต้านโกงแบบไหน

เสียงคุณไปถึงทุกพรรค...ได้อย่างไร?

ระดมเสียง
ผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
กับประชาชนทั่วประเทศ
ไปเสริมโพลออฟไลน์
ส่งเสียง
ผลหรือเสียงประชาชน
จะถูกประมวลและสื่อสู่สาธารณะ
พร้อมจะแถลงผลโพล 20 ธ.ค.นี้
เพื่อให้ทันที่พรรคการเมืองต่างๆ
จะนำไปพัฒนาเป็นนโยบายหาเสียง
กระจายเสียง
เกิดเวทีสาธารณะและกิจกรรมต่างๆให้พรรคการเมือง นักการเมือง ได้ตอบคำถามที่ประชาชนส่งเข้ามา ว่าพวกเขาเห็นความสำคัญการต้านโกงแค่ไหน และมีนโยบายต้านโกงอย่างไร ก่อนเลือกตั้ง
ติดตามคำสัญญา
บันทึกคำสัญญาที่แต่ละพรรคเคยให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อจารึกว่าก่อนเลือกตั้งเคยพูดไว้อย่างไร

เกี่ยวกับเรา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ “โพลต้านโกง” หรือ “โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562” ขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอแนะของประชาชนจากผลโพล ไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประกาศพันธสัญญารับเลือกตั้ง 2562 โดยเตรียมจะแถลงผล 20 ธันวาคม 2561 และเดินหน้าหาแนวร่วมภาคประชาชนติดตาม ตรวจสอบ คำสัญญานักการเมืองอย่างต่อเนื่อง


เรามาช่วยกันตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงออกไปให้ดังที่สุด เราทุกคนต้องการให้พรรคการเมืองขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไร?

ชวนส่งเสียงโดย